FAZY  ROZWOJU UZALEŻNIENIA  OD ALKOHOLU

fazy

Faza 1 picie towarzyskie

picie sprawia przyjemność
wzrost tolerancji i ochoty na alkohol

Faza 2 ostrzegawcza

szukanie okazji do picia
inicjowanie wypijania kolejek
po wypiciu lepsze samopoczucie
alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięć
rozpoczęte picie kończy się "urwaniem filmu"
próby picia ukrytego, w samotności, na kaca

Faza 3 krytyczna

wyrzuty sumienia - "kac moralny"
"klin" przynosi ulgę
zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie
nieobecności w pracy
usprawiedliwianie picia licznymi okazjami
wzrost agresywności, konflikty z prawem
zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego
zaburzenia popędu seksualnego
picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia "silnej woli"
składanie przysiąg abstynencji
poczucie pustki bezradności

Faza 4 chroniczna

okresy długotrwałego opilstwa
picie poranne
upijanie się w samotności
spadek tolerancji na alkohol
sięganie po alkohole niekonsumpcyjne
rozpad więzi rodzinnej
wynoszenie rzeczy, kradzieże - w celu zdobycia alkoholu
degradacja zawodowa i społeczna
otępienie alkoholowe – "wtórny analfabetyzm"
alkohol staje się jedynym celem w życiu
psychozy alkoholowe – "delirium"
padaczka alkoholowa
choroby somatyczne - polineuropatia, marskość wątroby
skrajne wyczerpanie organizmu


FAZY POWROTU DO ZDROWIA

pełna akceptacja trzeźwości i abstynencji
zmiana stylu życia, twórcze wykorzystanie czasu wolnego
uczenie się znajdowania przyjemności w trzeźwym życiu
rekonstrukcja więzi rodzinnych i praca nad ulepszeniem życia rodzinnego
angażowanie się w pomaganie innym ludziom
odzyskiwanie zaufania i akceptacji ze strony najbliższych osób
odzyskiwanie szacunku dla siebie samego
poprawa zdolności do współżycia seksualnego
dbanie o odpowiednie odżywianie się, regularny sen i wypoczynek
trenowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi
trenowanie praktycznych umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi
trenowanie umiejętności zapobiegania nawrotom picia
zdobywanie wiedzy o procesie nawrotu picia i sygnałach ostrzegawczych
przygotowywanie się do systematycznego uczestnictwa w programie AA
praca nad konstruktywnymi i trzeźwymi kontaktami z innymi ludźmi
praca nad poprawą kontaktów z członkami własnej rodziny
zrozumienie i akceptacja obecności Siły Wyższej jako wsparcia w pracy nad sobą
budowanie poczucia własnej wartości
budowanie nowej wizji własnego życia w trzeźwości
rozpoznawanie własnego systemu iluzji i zaprzeczeń
zdobywanie wiedzy o mechanizmach uzależnienia
rozpoczęcie pracy nad rozwojem duchowych aspektów życia
rozpoznawanie własnych uszkodzeń emocjonalnych i duchowych
uznanie faktu własnego uzależnienia i nadzieja na uratowanie siebie
dostrzeganie faktu utraty zdolności do kierowania swoim własnym życiem
rozpoznawanie i uznawanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu
uświadamianie sobie szkód we własnym życiu spowodowanych przez alkohol
zdobywanie wiedzy o objawach i naturze uzależnienia od alkoholu - uczestnictwo członków rodziny w programie pomocy psychologicznej dla rodzin
rozpoczęcie systematycznej terapii uzależnienia
początek zdawania sobie sprawy z własnej choroby
dłuższe przerwy w piciu i kontakty z placówką odwykową i grupami samopomocy
leczenie uszkodzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
detoksykacja - odtruwanie, przerywanie ciągu picia


ETAPY TERAPII
Leczenie odwykowe

detoksykacja, przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu
leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych
budowanie świadomości problemu, otwarcie się na informacje o uzależnieniu i sposobach wychodzenia z nałogu
wypracowanie motywacji do zachowania abstynencji
korzystanie z Anticolu, Esperalu i innych
uznanie swojej bezsilności wobec nałogu, "poddanie się" i dopuszczenie wizji życia trzeźwego
tworzenie planu zmiany swoich zachowań i próby konsekwentnego realizowania go
Rehabilitacja
korzystanie z indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej w celu zrozumienia siebie rozwiązywania swoich problemów
nawiązywanie kontaktu z rodziną i zachęcenie najbliższych do psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej
troska o swoje zdrowie i kondycję fizyczną
dbanie o higienę psychiczną - umiejętne, konstruktywne rozładowywanie napięć psychicznych w sytuacji stresowej
praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych, np. AA, AN
umacnianie się w dążeniu do trzeźwości przez korzystanie z ambulatoryjnych form wsparcia, np. porady indywidualne, maratony i obozy psychoterapeutyczne.

Samorealizacja

angażowanie się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy
zmiana zainteresowań
rekonstrukcja więzi rodzinnych i troska o odbudowę uczuć i zaufania
uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich
twórcze wykorzystanie czasu wolnego

Trzeźwość

zmiana stylu życia
pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ciała, umysłu i ducha